Call No. : (047) 633-6686 / Mail Address : balanga.city@deped.gov.ph

Pangarap at Pandemya

Ni: Luningning E. Ruiz, Master Teacher I, Tanato Integrated School

Ang pangarap ay maaaring maihalintulad sa pamumulaklak ng isang halaman. Katulad ng isang halamang umaasa sa aruga ng kaniyang amo upang magkaroon nang napakagandang bulaklak, ang isang mag-aaral ay umaasa sa paaralan upang makamit ang kaniyang mga pangarap. Kasabay ng isang tuyot na halamang uhaw sa dilig, ay ang pagkauhaw ng mga mag-aaral na makatapos nang pag-aaral at makamit ang kanilang pangarap para sa sarili at sa kanilang pamilya.

Sa patuloy na pagbalot ng pandemya sa buong mundo at sa patuloy na paglaganap nang nakamamatay na Coronavirus 2019 sa bansa, labis na naapektuhan ang edukasyon ng mga mag-aaral. Kung ating papansinin, maraming mga mag-aaral ang napilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa pamilya. Ang ilan rin sa kanila ay napababayaan na ang pag-aaral dahil sa mga gawaing bahay, kawalan ng internet, kasalatan sa pera at gadget, problema sa sarili at sa pamilya, at samu’t sari pang mga dahilan. Nakakalungkot isiping ang mga mag-aaral na ito, na umaasa sa karunungang kanilang makakamtam sa kanilang mga guro at sa mga panghabang-buhay na aral na makukuha nila sa paaralan, ay tila naputulan ng pag-asang makakamtam pa nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sila ang mga mag-aaral na dati ay sabik na sabik pumasok sa eskuwelahan dahil sa mga bagong aral na kanilang matututunan.

Ilan man sa kanila ay nawalan ng motibasyon upang abutin ang kanilang mga pangarap sa gitna ng pandemyang kinahaharap, nakagagalak makita na marami pa rin sa kanila ang sabik na makapag-aral mula sa paaralan na sa kanila’y nagsilbing ikalawang tahanan. Matatapos rin ang pandemyang ito. Kumapit tayo sa ating mga pangarap at magdasal na sana ay bumalik na sa ayos ang lahat. Maging mas matatag pa tayo upang maging kagaya tayo isang halamang nagiging matatag sa gitna ng tindi ng init at lakas ng ulan, bandang huli’y mamumulaklak parin nang napakaganda , yayabong at  magbubunga , bungang kapaki-pakinanabang at mag-aangat sa ating bumagsak  na ekonomiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *