Call No. : (047) 633-6686 / Mail Address : balanga.city@deped.gov.ph

” Kalusugan, Kaisipan, at Kapakanan ng Bawat Bata ating Tutukan” sa pangunguna ng Balanga City Council for the Protection of Children.

Nagdaos ang City Government of Balanga City sa Louis Resort and Restaurant ngayong araw, November 26, 2022 ng pagtitipon upang pag usapan ang kalalagayan ng mga bata at kabataan sa lungsod ng Balanga na may temang ,” Kalusugan, Kaisipan, at Kapakanan ng Bawat Bata ating Tutukan” sa pangunguna ng Balanga City Council for the Protection of Children.
Kinilala ni Mayor Francis S. Francis Garcia ang sipag at inisiyatibo ni Dr Ronnie S. Mallari upang isulong ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng krisis na kinaharap ng Dibisyon dahil sa pandemya.
Samantala tinanggap ni Dr Flordeliza del Rosario, SGOD Chief Supervisor, ang plake ng pagkilala kay SDS Mallari.
Hats off,Doc Ron.
Salamat sa pagpapaunlad ng karanasan ng mga mag-aaral, guro, at opisyal ng DepEd sa Balanga City.

Reference: DepEd Tayo City of Balanga FB Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *